1 پاسخ

توسط سطح ۱
0 امتیاز
سلام، جامد بودن هسته داخلى در دمایى در حدود 5000 درجه سیلیسیوس به علت فشار بالایى است که در هسته زمین وجود دارد . و به همین خاطر است که هسته بیرونى که تحت فشار کمترى مى باشد تا بخشى از گوشته مایع مى باشد .

منبع: آخرین خبر

 موفق باشید

پرسش های مشابه


قدرت گرفته از کیوتوای - فارسی

پرسش های مشابه

add
...