+1 امتیاز
20 بازدید
در موضوعات متفرقه توسط
آیا به نظرتان هر چه سن پدر افزایش یابد احتمال دختر دار شدن پیشتر است

1 پاسخ

0 امتیاز
توسط
نه ربطی نداره

پرسش های مشابه

...