+1 امتیاز
10 بازدید
در موضوعات متفرقه توسط
آیا به نظرتان هر چه سن پدر افزایش یابد احتمال دختر دار شدن پیشتر است

پاسخ شما

نام شما برای نمایش - اختیاری
حریم شخصی : آدرس ایمیل شما محفوظ میماند و برای استفاده های تجاری و تبلیغاتی به کار نمی رود
پرسش امنیتی برای تشخیص انسان از ربات:
برای جلوگیری از این تایید در آینده, لطفا وارد شده یا ثبت نام کنید.

پرسش های مشابه

...