0 امتیاز
16 بازدید
در موضوعات متفرقه توسط سطح ۱
خانومای مجرد اگر موردی مثل من بیاد برای ازدواج قبول میکنن ؟  شرایط دیگرو مثل اخلاق و پول ... لحاظ نکنین

پاسخ شما

نام شما برای نمایش - اختیاری
حریم شخصی : آدرس ایمیل شما محفوظ میماند و برای استفاده های تجاری و تبلیغاتی به کار نمی رود
پرسش امنیتی برای تشخیص انسان از ربات:
برای جلوگیری از این تایید در آینده, لطفا وارد شده یا ثبت نام کنید.
...