+1 امتیاز
16 بازدید
در موضوعات متفرقه توسط
ویرایش شده توسط
به چه کسی در انتخابات رای میدید

2 پاسخ

0 امتیاز
توسط سطح ۱
آقای رئیسی
0 امتیاز
توسط
محمد جوادی

پرسش های مشابه

...