+1 امتیاز
86 بازدید
در موضوعات متفرقه توسط
ویرایش شده توسط
به چه کسی در انتخابات رای میدید

3 پاسخ

0 امتیاز
توسط سطح ۱
آقای رئیسی
0 امتیاز
توسط
محمد جوادی
0 امتیاز
توسط
به آقای رییسی

پرسش های مشابه

...