0 امتیاز
33 بازدید
توسط
ویرایش شده توسط
قلمرو شعر ای ساربان آهسته ران

1 پاسخ

0 امتیاز
توسط
سادگی و کوتاهی جملات و سعی در نزدیک کردن کلمات به زبان گفتار تا تاثیر عاطفی به مخاطب بیشتر باشد

و از نظر فکری موضوع کلی عشق است و بقیه مضامین هم به عشق بر می گردد و شرح عاشق بی تاب است

پرسش های مشابه

+1 امتیاز
1 پاسخ 109 بازدید
...