فرهنگ و شیوه ی زندگی

در جغرافیا
توسط
0 امتیاز
1 بازدید
رابطه ی جامعه فرهنگ را بیان کنید

1 پاسخ

توسط
0 امتیاز
جامعه به مجموع افرادی که در یک منطقه جغرافیایی زندگی و روابط متقابل آنها ولی فرهنگ شامل تصورات برداشتها عقاید شیوه رفتا انها مثال شهر کاشان می‌شود یک اجتماع ولی مهمان نوازی آنها جزو فرهنگ آنها هستش

پرسش های مشابه


قدرت گرفته از کیوتوای - فارسی

پرسش های مشابه

add
...