چنگیز خان مغول چه کسی هست

در تاریخ
توسط
0 امتیاز
5 بازدید
چنگیز خان مغول چه کسی هست

1 پاسخ

توسط
0 امتیاز
قبایل مغول را متحد ساخت وقسمت های زیادی از آسیا خاورمیانه و اروپا را گرفت و فردی خون ریز بود

پرسش های مشابه


قدرت گرفته از کیوتوای - فارسی

پرسش های مشابه

add
...