0 امتیاز
39 بازدید
در تاریخ توسط
چنگیز خان مغول چه کسی هست

1 پاسخ

0 امتیاز
توسط
قبایل مغول را متحد ساخت وقسمت های زیادی از آسیا خاورمیانه و اروپا را گرفت و فردی خون ریز بود

پرسش های مشابه

+1 امتیاز
3 پاسخ 63 بازدید
...