ارتباط مجازی و عکس های مثبت18

در زنان
توسط
0 امتیاز
53 بازدید
ببخشید بخاطر سوالم. نمیدونم از کی کمک بخوام. یه آقایی هست تو مجازی آشنا شدیم. نیاز عاطفی خودش و منو رفع میکنه و مشکلی داشته باشم کمک میکنه و ... اما گاهی هم حرفای..... مثبت ۱۸ میگه و ازم عکس اندام و... میخواد. نه میخوام عکس بهش بدم نه میخوام از دستش بدم. ولی میخوام از دستش راحت بشم. ولی دلم براش تنگ میشه. میدونم کار هردومون بده

1 پاسخ

توسط
0 امتیاز
فاید ادامه دادن چی هستش همینجوری که یک عده به خاطر بدن و شهوت میان دنبالت همینجوری مثل آب خوردن رها میکنن درسته مشکل عاطفی هست ولی تنهایی بهتر از هم صحبتی اشتباه هستش

پرسش های مشابه


قدرت گرفته از کیوتوای - فارسی

پرسش های مشابه

add
...