0 امتیاز
14 بازدید
در موضوعات متفرقه توسط
ویرایش شده توسط
آیا از روند فعالیتهای صندوق خیریه حضرت رقیه(ص)برای کمک به نیازمندان رضایت دارید؟

پاسخ شما

نام شما برای نمایش - اختیاری
حریم شخصی : آدرس ایمیل شما محفوظ میماند و برای استفاده های تجاری و تبلیغاتی به کار نمی رود
پرسش امنیتی برای تشخیص انسان از ربات:
برای جلوگیری از این تایید در آینده, لطفا وارد شده یا ثبت نام کنید.

پرسش های مشابه

...