0 امتیاز
43 بازدید
در ریاضیات توسط
ویرایش شده توسط
۹۱ کیلو متر چند متر است؟

2 پاسخ

0 امتیاز
توسط سطح ۸
هر 1000متر 1کیلومتر هستش کلا هر چی بود ضرب در 1000 کنید ((91000جواب شما))
0 امتیاز
توسط
متر میشه 91000
...