نسبت متمم زاویه ای به مکمل آن 3.1 است. زاویه چند درجه است

1 پاسخ

توسط
0 امتیاز
جواب میشه 45 اگر یک سوم باشد سوال ناقص هستش و نامفهوم

پرسش های مشابه


قدرت گرفته از کیوتوای - فارسی

پرسش های مشابه

add
...