+1 امتیاز
59 بازدید
در ریاضیات توسط
ویرایش شده توسط
نسبت متمم زاویه ای به مکمل آن 3.1 است. زاویه چند درجه است

1 پاسخ

0 امتیاز
توسط
جواب میشه 45 اگر یک سوم باشد سوال ناقص هستش و نامفهوم

پرسش های مشابه

0 امتیاز
3 پاسخ 106 بازدید
...