1 پاسخ

توسط سطح ۸
0 امتیاز

 گرمازدگی یا خستگی گرمایی

پرسش های مشابه


قدرت گرفته از کیوتوای - فارسی

پرسش های مشابه

add
...