0 امتیاز
48 بازدید
در پزشکی و سلامت توسط
مشخصات و نشانه بیماری کم خونی وخیم (کم خونی ناشی از کمبود ویتامین ب 12)چیست

1 پاسخ

0 امتیاز
توسط سطح ۸

کم خونی وخیم (کم خونی ناشی از کمبود ویتامین ب 12)

پرسش های مشابه

...