با چه نمره ای در مدرسه هیات امنایی تجربی درمیاریم؟

((برای پاسخگویی بهتر سوال را کامل تر توضیح دهید))

1 پاسخ

توسط
0 امتیاز
این مدارس مانند مدارس عادی هستن با این تفاوت که غیر دولتی هستن و با شیوه مدیریت متفاوت
0
توسط
ویرایش شده توسط
میشه بگین با چه نمره ای تجربی قبول میشم
اخه خیلی برام مهمه
0
توسط
طبق آیین نامه جدید آموزشی شرط معدل تاثیر آن فقط 35درصد می باشد و بقیه موارد شامل نظر دانش آموز. والدین دانش آموز. مشاور. معلمان دانش آموز و نتایج آزمون های مشاوره ای می باشد بدیهی است کسب نمرات بالاتر کمک بیشتری به دانش آموز می‌کند چون موفق به کسب 35 درصد شرط معدل و نظر معلمان می شود با توجه به اینکه خود دانش آموز و والدین هم نظر هستن برای انتخاب رشته 2 مورد نظر مشاور و آزمون های مشاور مهم می باشد برای نمرات هم باید گفت هر چقدر سعی شود بالاتر باشد بهتر است چون باعث کسب 35درصد شرط معدل و 10درصد نظر معلمان می شود ولی امکان قبول نشدن با معدل 18 هم وجود دارد چون بقیه شرایط هم مهم است

پرسش های مشابه


قدرت گرفته از کیوتوای - فارسی

پرسش های مشابه

add
...