+1 امتیاز
109 بازدید
در ادبیات فارسی توسط
ویرایش شده توسط
ارایه های ادبی : غزل ای ساربان اهسته ران را مشخص کنید

((درقسمت عنوان سوال را بنویسید))

1 پاسخ

0 امتیاز
توسط
بزرگوار حداقل شعرکامل  بنویس تا کاربران راحت تر باشند برای جواب

در بیت برگشت یار سرکشم.............

سعدی خود را مجمر بر اتش تشبیه کرده-پارادوکس عیش ناخوش

پرسش های مشابه

0 امتیاز
1 پاسخ 33 بازدید
سوال شده 25 می 2021 توسط بی نام
...