+2 امتیاز
208 بازدید
در ادبیات فارسی توسط
برچسب گذاری دوباره توسط
لطفا غزل سعدی: ای ساربان اهسته ران کارام جانم میرود را از نظر قلمرو فکری و زبانی بررسی کنید

3 پاسخ

0 امتیاز
توسط
برای چه پایه تحصیلی
0 امتیاز
توسط

سادگی و کوتاهی جملات و سعی در نزدیک کردن کلمات به زبان گفتار تا تاثیر عاطفی به مخاطب بیشتر باشد

و از نظر فکری موضوع کلی عشق است و بقیه مضامین هم به عشق بر می گردد و شرح عاشق بی تاب است 

توسط
ارایه های ادبی هم که در شعر به مار رفته میدونید ؟مثل کنایه ,تشبیه
0 امتیاز
توسط
می رود تکرار شده می شود ردیف-بیت اول چون هر دو مصرع هم قافیه هستن مصرع هستش- دارای قافیه هست چون انم در تمام مصراع های زوج امده-شکلی که قافیه به شعر می دهد می گویند قالب-در بیت اخر اسم خودش امده می شود تخلص
توسط
ارایه های ادبیش هم میدونید
مثل تشبیه و کنایه و جناس

پرسش های مشابه

+1 امتیاز
1 پاسخ 256 بازدید
0 امتیاز
1 پاسخ 64 بازدید
سوال شده 25 می 2021 توسط بی نام
...