در این عدد 835672150472 چه رقمی در صدگان هزار است

در ریاضیات
توسط
0 امتیاز
16 بازدید
در این عدد 835672150472در این عدد چه رقمی در صدگان هزار است

2 پاسخ

توسط سطح ۸
0 امتیاز
سلام 2میشه یکان 7 میشه دهگان 4میشه صدگان 0یکان هزار5میشه دهگان هزار و1میشه صدگان هزار جواب شما شد 1
توسط
0 امتیاز
صدگان هزار میشه1

پرسش های مشابه


قدرت گرفته از کیوتوای - فارسی

پرسش های مشابه

add
...