0 امتیاز
34 بازدید
در شیمی توسط
برای نگهداری طولانی مدت فراورده های گوشتی و پروتئینی ، انها را به حالت منجمد ذخیره می کنند

1 پاسخ

0 امتیاز
توسط سطح ۸
نقش دما با کاهش دما سرعت واکنش کم می شود.

پرسش های مشابه

...