0 امتیاز
60 بازدید
در شیمی توسط
ویرایش شده توسط
به نظر شما آیا جمله " هر چه شعاع اتمی یک فلز بزرگ تر باشد، آسانتر الکترون از دست می دهد" درست است؟ چرا؟

1 پاسخ

0 امتیاز
توسط سطح ۸
بله شعاع اتمی پتاسیم بزرگ تر از سدیم و لیتیم است بنابراین با بزرگتر شدن اندازه اتم ، خاصیت فلزی بیشتر و تمایل به از دست دادن الکترون بیشتر میشود. با بزرگتر شدن اتم جاذبه هسته بر روی الکترون کم تر می شود.

پرسش های مشابه

دانلود اپلیکیشن خانواده برتر دانلود اپلیکیشن خانواده برتر دانلود اپلیکیشن خانواده برتر دانلود اپلیکیشن خانواده برتر
...