1 پاسخ

0 امتیاز
توسط سطح ۸

مشخصات و نشانه بیماری بونیون (کج شدن شست پا به سمت انگشتان دیگر پا) چیست-سایت پرسش و پاسخ خانواده برتر-khbartar.irبونیون (کج شدن شست پا به سمت انگشتان دیگر پا)

پرسش های مشابه

...